Voorwaarden & Disclaimer

Uw Donatie
De stichting “Vrienden van De Ster” heeft tot doel om gelden in te zamelen voor concrete projecten van het kindercentrum De Ster in Vleuten die alleen mogelijk zijn dankzij donaties en giften. De stichting “Vrienden van De Ster” is ingeschreven in het register van Kamer van Koophandel onder nummer 30284681 en is opgericht door ouders en verwanten van de kinderen die verblijven op het kindercentrum De Ster in Vleuten. Uw donatie gebruiken we voor de doeleinden van de stichting. Met deze actiesite www.steundester.nl sparen we voor onze grote wens om een prachtige sprookjeshal op De Ster te creëren.

Disclaimer
Informatie op deze website proberen we zo vaak mogelijk te actualiseren. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Foto’s
Het kopiëren van foto’s of ander materiaal van deze actiesite is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de stichting. Alle rechten van intellectuele eigendom op deze site komen toe aan stichting Vrienden van De Ster.